youtube

Twitter

facebook

Novosti

Građanske akcije - Think-Act-Impact
25 nov 2014Građanske akcije - Think-Act-Impact

Učešće građana i njihovih udruženja u kreiranju javnih politika od velikog je značaja kako bi nosioci vlasti imali što više informacija za donošenje kvalitetnih odluka i kako bi se obezbedio javan i odgovoran rad nadležnih organa. Takav je slučaj i sa politikama zaštite životne sredine za koje su razvijeni posebni postupci za učešće [ ... ]

Detaljnije
Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za pr...
14 nov 2014Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju javnih politika’’

Na početku seminara, namenjenom organizacijama civilnog društva iz cele Srbije, učesnicima se obratio direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević, koji je ukazao na značaj učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno na posebnu ulogu OCD u procesu praćenja i evaluacije javnih politika. U prepod [ ... ]

Detaljnije
Radionica Mreže 23
03 nov 2014Radionica Mreže 23

Mreža 23 projekat je partnerske organizacije nstitut za evropske politike - EPI iz Skoplja, koji ima za cilj da okupi i koordiniše makedonske organizacije civilnog društva oko sprovođenja politika koje čine poglavlje 32 – Pravosuđe i osnovna prava. Takođe, Mreža 23 nastoji da ojača kapacitete izabranih OCD za proces praćenja i evaluaci [ ... ]

Detaljnije
Seminar za organizacije civilnog društva - Ja...
27 okt 2014Seminar za organizacije civilnog društva - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika

Centar za evropske politike (CEP) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN), u saradnji sa European Policy Centre iz Brisela, od 12. do 14. novembra 2014. organizuju seminar za organizacije civilnog društva pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring i evaluaciju javnih politika održava se u hotelu  [ ... ]

Detaljnije

Publikacije i članci

Civilno društvo i Vlada: participativna formulacij...
27 nov 2014Civilno društvo i Vlada: participativna formulacija javne politike u Srbiji

Pitanje sistemskog uključivanja civilnog društva u procese kreiranja politika u Srbiji i dalje je nerešeno. Evropska komisija u poslednjem Izveštaju o napretku navodi da civilno društvo predstavlja „ključnu komponentu svakog demokratskog sistema, i [da ono] treba da bude priznato i tretirano kao takvo od strane družavnih ins [ ... ]

Detaljnije
Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 3...
24 okt 2014Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja. Ne sporeći značaj  [ ... ]

Detaljnije
Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pri...
15 okt 2014Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvir [ ... ]

Detaljnije
Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i ...
23 sep 2014Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije? U aktuelnim okolnostima nedovoljno konstruktivne opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od organizacija c [ ... ]

Detaljnije

TEN logo

Europeus br. 1

naslovna ksenija

Kako do rezultata u javnim politikama

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za Srbiju

Civilno drustvo i gradjani u procesu eksterne revizije

studija-evropski-nivo-zastite-potrosaca

Government-Financial-Accountability

USAID-logo sr small

Norwegian Embassy

EUnet Hosting

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme