youtube

Twitter

facebook

Novosti

O čemu se pregovara: sadržina poglavlja 30 i ...
24 okt 2014O čemu se pregovara: sadržina poglavlja 30 i trgovinska politika EU

Centar za evropske politike (CEP) je kao aktivni član Radne grupe za poglavlje 30 u okviru Nacionalnog konventa o EU predstavio kratku tudiju o pregovorima Srbije u okviru poglavlja 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvomu saradnji sa Centrom za međunarodne i bezbednosne poslove (ISAC). Konferencija Uvod u pretpristupne pregovore u  p [ ... ]

Detaljnije
Centar za evropske politike učesnik na međuna...
15 okt 2014Centar za evropske politike učesnik na međunarodnoj konferenciji o jačanju ljudskih kapaciteta u javnoj upravi

U kontekstu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i shodno tome integraciji u Evropski administrativni prostor, pitanje ljudskih kapaciteta u javnim upravama država Jugoistočne Evrope postaje sve značajnije, što se prvenstveno odnosi na kapacitet za pružanje usluga i obavljanje zadataka. Ova pitanja su razmatrana na dvodnevnoj konferenciji ;[ ... ]

Detaljnije
Održana druga Think-Act-Impact radionica
06 okt 2014Održana druga Think-Act-Impact radionica

Nakon prve radionice u Vršcu, održana je i druga radionica na temu izrade nacrta akcionih planova u cilju animiranja građana da uzmu učešće u postupku procene uticaja projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Radionica je održana na Zlatiboru 3-4. oktobra i okupila je 18-oro učesnika iz pet lokalnih zajednica: Smederevo, Užice,  [ ... ]

Detaljnije
Održana prva radionica Think-Act-Impact proje...
24 sep 2014Održana prva radionica Think-Act-Impact projekta

U Vršcu je 19. i 20. septembra održana prva radionica za izradu lokalnih programa animiranja građana u cilju njihovog efektivnijeg učešća u postupcima procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Reč je o postupcima putem kojih se sagledavaju uticaji predloženih projekata, planova i programa u cilju sprečavanja njihovi [ ... ]

Detaljnije

Publikacije i članci

Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 3...
24 okt 2014Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30 - Ekonomski odnosi sa inostranstvom

Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja. Ne sporeći značaj  [ ... ]

Detaljnije
Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pri...
15 okt 2014Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije. Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvir [ ... ]

Detaljnije
Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i ...
23 sep 2014Kako do rezultata u javnim politikama? Praćenje i evaluacija uz podršku civilnog društva

Kako do rezultata u javnim politikama? Da li civilno društvo u Srbiji može da pomogne uključivanjem u procese praćenja i evaluacije? U aktuelnim okolnostima nedovoljno konstruktivne opozicije na političkoj sceni, nedostatka kritičke javnosti i nezainteresovanosti građana da uzmu aktivnije učešće u društvenim zbivanjima, od organizacija c [ ... ]

Detaljnije
TEN background dokument - Uslovi koordinacije i in...
28 jul 2014TEN background dokument - Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje [ ... ]

Detaljnije

TEN logo

Europeus br. 1

naslovna ksenija

Kako do rezultata u javnim politikama

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za Srbiju

Civilno drustvo i gradjani u procesu eksterne revizije

studija-evropski-nivo-zastite-potrosaca

Government-Financial-Accountability

USAID-logo sr small

Norwegian Embassy

EUnet Hosting

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme