youtube

Twitter

facebook

Novosti

Centar za evropske politike na seminaru u Mil...
01 dec 2014Centar za evropske politike na seminaru u Milanu

U organizaciji „eastCom Consulting“ i East Rivista Di Geopolitica, a uz podršku Unicredit banke, u Milanu se u utorak, 2. decembra 2014. godine održava seminar pod nazivom „Republika Srbija u procesu evropskih integracija: šansa za itailjanska mala i srednja preduzeća iz prehrambene industrije“. Na seminaru će biti predstavljene prilik [ ... ]

Detaljnije
Građanske akcije - Think-Act-Impact
25 nov 2014Građanske akcije - Think-Act-Impact

Učešće građana i njihovih udruženja u kreiranju javnih politika od velikog je značaja kako bi nosioci vlasti imali što više informacija za donošenje kvalitetnih odluka i kako bi se obezbedio javan i odgovoran rad nadležnih organa. Takav je slučaj i sa politikama zaštite životne sredine za koje su razvijeni posebni postupci za učešće [ ... ]

Detaljnije
Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za pr...
14 nov 2014Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju javnih politika’’

Na početku seminara, namenjenom organizacijama civilnog društva iz cele Srbije, učesnicima se obratio direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević, koji je ukazao na značaj učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno na posebnu ulogu OCD u procesu praćenja i evaluacije javnih politika. U prepod [ ... ]

Detaljnije
Radionica Mreže 23
03 nov 2014Radionica Mreže 23

Mreža 23 projekat je partnerske organizacije nstitut za evropske politike - EPI iz Skoplja, koji ima za cilj da okupi i koordiniše makedonske organizacije civilnog društva oko sprovođenja politika koje čine poglavlje 32 – Pravosuđe i osnovna prava. Takođe, Mreža 23 nastoji da ojača kapacitete izabranih OCD za proces praćenja i evaluaci [ ... ]

Detaljnije

Publikacije i članci

Letonsko predsedavanje EU i evropski put Srbije u ...
29 dec 2014Letonsko predsedavanje EU i evropski put Srbije u narednih 6 meseci

Predsedavanje EU: prilika koju svaka država članica nastoji da maksimalno iskoristi Od 1. januara 2015. Letonija će prvi put otkako je deo EU imati ulogu predsedavajuće države u narednih šest meseci, nasledivši Italiju na tom mestu. Predsedavanje EU predstavlja veliki organizaciono-logistički poduhvat za jednu državu, koji zahteva ve [ ... ]

Detaljnije
Implementacija procene uticaja na životnu sredinu ...
18 dec 2014Implementacija procene uticaja na životnu sredinu u kontekstu evropskih integracija: trenutno stanje i preporuke

U procesu evropskih integracija, Srbija mora da ispuni minimalne standarde EU u vezi sa postupkom procene uticaja industrijskih i infrastrukturnih projekata i planskih dokumenata na životnu sredinu. Reč je o postupcima od izrazitog značaja za prevenciju i smanjenje štetnih efekata ljudskih aktivnosti po životnu sredinu. Kakva su postojeća ins [ ... ]

Detaljnije
TEN Background dokument - Ljudski resursi za člans...
17 dec 2014TEN Background dokument - Ljudski resursi za članstvo u EU: Kakve su politike potrebne Zapadnom Balkanu?

Dokument istražuje uputstva, politike i prakse za razvoj ljudskih kapaciteta u cilju pristupanja EU u zemljama Zapadnog Balkana i Centralne i Istočne Evrope. Cilj ovog dokumenta je da podstakne dinamičnu raspravu na regionalnom nivou o načinima regrutovanja, formiranja i zadržavanja profesionalnih kadrova neophodnih za postizanje članstva u E [ ... ]

Detaljnije
Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika ...
28 nov 2014Između proizvoljnosti i profesionalizma: Politika zapošljavanja na osnovu zasluga u kontekstu pregovora Srbije o članstvu u EU

Studija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja. Istraživanje u okviru studije je utvrdilo da su znatna fluktuacija kadrova, nedovoljan broj stručnjaka za specijalizovane oblasti, odliv mladih državnih službenika i nedostatak suštinsko [ ... ]

Detaljnije

TEN logo

Europeus br. 1

Implementacija procene uticaja na zivotnu sredinu

naslovna ksenija

Kako do rezultata u javnim politikama

Kreiranje politike i pregovori za pristupanje EU - Kako do rezultata za Srbiju

Civilno drustvo i gradjani u procesu eksterne revizije

studija-evropski-nivo-zastite-potrosaca

Government-Financial-Accountability

USAID-logo sr small

Norwegian Embassy

EUnet Hosting

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme