youtube

Twitter

facebook

Ciljevi EU

Član 3. Ugovora o Evropskoj uniji (prema izmenama iz Lisabona) definiše sledeće ciljeve Evropske unije:

  1. Promovisanje mira, vrednosti na kojima Unija počiva, kao i dobrobiti građana Unije;
  2. Uspostavljanje zone slobode, bezbednosti i pravde za sve njene građane bez unutrašnjih granica u kojoj je omogućeno slobodno kretanje ljudi;
  3. Uspostavljanje unutrašnjeg zajedničkog tržišta sa ciljem održivog razvoja Evrope, zasnovanog na na balansiranom ekonomskom rastu i cenovnoj stabilnosti, visoko konkurentoj socijalno-tržišnoj privredi koja stremi ka punoj zaposlenosti, socijalnom napretku i visokom nivou zaštite i unapređenja životne sredine; promocija naučnog i tehnološkog napretka, socijalne pravde i zaštite, jednakosti muškaraca i žena, međugeneracijske solidarnosti i prava deteta kao i borbu protiv socijalnog isključivanja i diskriminacije; unapređenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije i solidarnosti među državama članicama, čuvajući njihovu kulturnu i jezičku raznolikost i štiteći i unapređujući evropsku kulturnu baštinu.
  4. Uspostavljanje ekonomske i monetarne unije sa evrom ka zajedničom valutom;
  5. U odnosima sa državama i organizacijama u svetu Unija će potvrđivati svoje vrednosti i interese i doprinositi zaštiti svojih građana. Takođe će dopirnositi miru, bezbednosti i održivom razvoju Zemlje, solidarnosti i uzajamnom poštovanju ljudi, pravičnoj i slobodnoj trgovini, borbi protiv siromaštva i zaštiti ljudskih prava, posebno zaštiti prava dece, kao i striktnom praćenju i razvoju međunarodnog prava, uključujući poštovanje načela Povelje Ujedinjenih nacija.

Isti član takođe navodi da će u ostvarivanju svojih ciljeva Unija koristiti odgovarajuća sredstva u skladu sa nadležnostima koja joj pripadaju na osnovu Ugovora. 

Press

TEN logo

PAR Monitor

Newsletter

Ime:
Email:
CEPBelgrade The #EU has brought together people who were separated by borders. Let's make it even better! #EU60 @sven_giegold https://t.co/Fj7PKzxsIF
CEPBelgrade RT @MarchEurope2017: 70 years of peace! Isn't it something worth to march for? #MarchForEurope2017 https://t.co/mZobfdSjVb
CEPBelgrade What is there to celebrate as the EU turns 60? Well, quite a lot actually. https://t.co/Sv8D2TbGrI @CambreAssochttps://t.co/yer766j2vF

cep_brosura

performance audit and policy evaluation

Euractiv

seko

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme