youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 22: Regionalna politika

U okviru ovog poglavlja se ne zahteva od država članica da harmonizuju regulative sa svojim zakonodavnim okvirom, već one postavljaju pravila za delovanje programa Strukturnih fondova (Evropski fond za regionalni razvoj i Evropski socijalni fond) i Kohezionih fondova, koje sačinjavaju države članice.

Međutim, države članice imaju obavezu da razviju odgovarajući zakonodavni okvir kako bi osigurale višegodišnje programiranje na svim nivoima (nacionalnom i podnacionanlnim) kao i fleksibilnost budžeta, kofinansiranje kapaciteta na svim nivoima i efikasnu finansijsku kontrolu. Pri implementaciji projekata, države članice se pridržavaju zakonodavnog okvira EU i poštuju pravila uspostavljena za javne nabavke, konkurenciju, nediskriminaciju itd. Institucionalni okvir mora pokriti sve nivoe od nacionalnog ka nižim, sa mehanizmima za međuministarsku koordinaciju i za uključivanje drugih organizacija u programske aktivnosti. Takođe, adekvatni administrativni kapaciteti moraju biti obezbeđeni i demonstrirani kroz kvalifikovani kadar sa relevantnim iskustvom, kao i kroz temeljnu implementaciju komponenata III i IV Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Proces programiranja uključuje pripremu Nacionalnog okvira strateške reference (NSRF) kao i pratećih operativnih programa. Države članice pokreću dodatne analize i procene, organizuju različita partnerstva za pripremu programiranja, sprovode informativne i mere vidljivosti, uspostavljaju strukture nadzora i evaluacije kao i informacioni sistem upravljanja (MIS) i okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu za sva tela.

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme