youtube

Twitter

facebook

Poglavlje 7: Pravo intelektualne svojine

Pravo EU u ovom polju određuje pravila za zaštitu autorskih prava i srodnih prava, prava industrijske svojine i utvrđuje odredbe za civilno sprovođenje.

Na polju autorskih i srodnih prava, cilj je uskladiti regulativu  sa tehnološkim napretkom kao i usvojiti glavne međunarodne obaveze o autorskim i srodnim pravima. Direktive u ovoj oblasti uključuju različite aspekte politike autorskih prava kao što su prekogranični prenos audio-vizuelnih materijala, zaštita baza podataka, uslovi zaštite autorskih i srodnih prava, prava zakupa i pozajmljivanja itd.

Na polju prava industrijske svojine propisuju se pravila za pravnu zaštitu trgovačkih oznaka i dizajna. Takođe, specifikuju se delimično harmonizovani režimi za patente, kao i sistemi za trgovačke oznake i dizajn Zajednice. Prema Direktivi 2004/48/EC koja reguliše sprovođenje prethodno pomenutih prava, sve države članice su dužne da obezbede efektivna, odvraćajuća i srazmerna građanska pravna sredstva i kazne za kršenje tih prava, odnosno učešće u falsifikovanju i pirateriji. Carinska uprava ima značajnu ulogu u sprovođenju ovih prava, sprečavajući prolaz proizvoda koji narušavaju autorska prava i/ili industrijsku svojinu. 

nops baner 

Open Society Foundations

Regional Research Promotion Programme